guttaupr.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอ ข้อมูลการดูแลผิวหน้า และเคล็ดลับต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยเว็บไซต์ guttaupr.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 3 หัวข้อได้แก่

  • ผิวหน้า
  • ปัญหาผิว
  • เคล็ดลับ รวมเคล็ดลับการรักษาผิวหน้า